Jeśli uprawiasz sport wyczynowo lub amatorsko w trosce o swoje zdrowie, ale też wymagania federacji sportowych, powinieneś przejść kompleksowe badania sportowo-lekarskie zakończone orzecznictwem lekarza medycyny sportowej pozwalające bez uszczerbku na zdrowiu uczestniczyć w treningach i zawodach.

Obowiązek wykonywania badań dla sportowców wynika z Ustawy o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 roku. Według tej ustawy badaniom muszą się poddać sportowcy, którzy albo rozpoczynają, albo kontynuują uprawianie sportu kwalifikowanego. Sport kwalifikowany to aktywność sportowa, która wiąże się ze sportowym współzawodnictwem w ramach określonej dyscypliny i jest prowadzona oraz organizowana przez polski związek sportowy lub upoważnione organy.

Poza sportowcami obowiązkowi badania sportowego podlegają również trenerzy (wymóg do wydania licencji trenera) oraz sędziowie i instruktorzy sportowi (w niektórych dyscyplinach).

Oprócz profesjonalnych sportowców, badania powinny wykonywać również osoby, które regularnie uprawiają sport minimum trzy razy w tygodniu na średnim bądź wysokim poziomie intensywności. 

Obowiązek wykonywania badań sportowych przez amatorów też został określony w wymienionej ustawie, jednak ich egzekwowanie od zwykłych osób jest trudniejsze. Amatorzy nie zawsze biorą udział w oficjalnych zawodach, które stawiają wymóg posiadania odpowiednich orzeczeń lekarskich. Często trenują, ale robią to w zaciszu siłowni, sal gimnastycznych czy na zewnątrz. Nie muszą mieć do tego zgody lekarza, choć w ich prywatnym interesie powinno leżeć regularne kontrolowanie swojego stanu zdrowia, szczególnie jeśli ćwiczą intensywnie – np. biegając w maratonach czy podnosząc ciężary.