Ergospirometria badanie wydolności metodą bezpośrednią z pomiarem wydychanych gazów.

 

Próba wydolnościowa jest najlepszym sposobem pomiaru wydolności oraz określeniem pułapu tlenowego. Przed testem każdy badany poddawany jest testowi spirometrii, który odpowiada na pytanie jaka jest pojemność płuc. W czasie wykonywania testu ocenia się wentylację minutową płuc oraz zmiany w stężeniach wydychanych gazów (pCO2, p O2), monitorowane jest wysycenie krwi tlenem i praca serca, a dodatkowo można oznaczyć stężenie mleczanów we krwi. Wyniki badania stosuję się do wyznaczania celów treningowych, modyfikowania cyklu treningowego, oceny bezwzględnej przygotowania zawodnika do zawodów oraz podsumowania okresów przygotowania wydolnościowego.

Oferujemy:
-badanie ergospirometryczne (bieżnia, cykloergometr, ergometr wioślarski)
-badanie ergospirometryczne z badaniem stężenia kwasu mlekowego we krwi
-badanie spirometryczne


CHWILOWO BADAŃ NIE PRZEPROWADZAMY. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.