Wady postawy znajdują się na czele listy chorób cywilizacyjnych. Bagatelizowanie zaburzeń postawy u dzieci w przyszłości może przynieść różnorodne powikłania chorobowe.

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost występowania wad postawy u dzieci. Statystyki są alarmujące – ponad 80 procent dzieci ma płaskostopie, koślawe kolana i krzywy kręgosłup. Główną przyczyną tego stanu rzeczy należy upatrywać w zmianie naszego trybu życia – z aktywnego ruchowo na tzw. edenteryjny (siedzący). Nasze dzieci od kilku do kilkunastu godzin dziennie przebywają w pozycji siedzącej. Siedzą w szkole, podczas odrabiania lekcji i zajęć dodatkowych, a kiedy uwolnią się już od obowiązków najchętniej „odpoczywają” również w pozycji siedzącej – czytają, oglądają TV, grają na komputerze.

Wady postawy mogą powodować zaburzenia w budowie i czynnościach wielu narządów i układów organizmu człowieka. Pogłębienie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa, może pogarszać wentylację płuc i utrudniać dopływ krwi do mózgu. Kręgosłup prosty na skutek zbyt słabej amortyzacji może powodować mikrourazy głowy podczas chodzenia czy skakania. Skoliozy pogarszają wentylację płuc, powodują bóle międzyżebrowe, utrudniają pracę serca i wielu dużych naczyń krwionośnych. Płaskostopie i koślawe lub szpotawe kolana utrudniają długotrwałe stanie i chodzenie. Ogólnie wady postawy pogarszają warunki statyki ciała, powodują zwiększenie zużycia energii, poczucie znużenia i nerwowość.

Podczas badania postawy przeprowadzamy analizę wzrokową – oceniamy postawę stojącą oraz sposób poruszania się dziecka. Następnie wykonujemy szereg badań funkcjonalnych – na podstawie prostych ćwiczeń i ruchów wykonywanych przez dziecko oceniamy prawidłowość wzorców ruchowych. Po takim badaniu jesteśmy w stanie zaplanować postępowanie terapeutyczne. Najczęściej polega ono na celowanej terapii manualnej połączonej z ćwiczeniami korygującymi istniejące wady.

Szczególnie ważne jest, badanie postawy u dzieci trenujących sport. Szybkie wyłapanie istniejących wad może znacznie poprawić osiągane wyniki, a przede wszystkim zapobiegnie niebezpiecznym zmianom przeciążeniowym, wynikającym z nieprawidłowego ustawienia stawów i niewyrównanych napięć mięśniowych.

Umów swoje dziecko na badanie oceny postawy. Sprawdź czy rozwija się prawidłowo.